Het programma

Het programma van dinsdag 4 oktober 2022

Onder voorbehoud van wijzigingen.
09:30 – 10:00 uur

Ontvangst en registratie

10:00 – 10:30 uur

Onze onbewuste beslissingen

Dick Swaab | Arts en Hoogleraar Neurobiologie; Nederlands Herseninstituut
Het is een plezierige illusie dat we denken rationele wezens te zijn, die hun beslissingen weloverwogen en uit vrije wil nemen. Onze genetische achtergrond en vroege hersenontwikkeling bepalen ons karakter, IQ,  seksuele oriëntatie en genderidentiteit, taken waar we goed in zijn en onze beperkingen. We moeten een baan zoeken die past bij de wijze waarop ons brein zich heeft ontwikkeld en ons bewust zijn van de wijze waarop ons brein voortdurend in een split second onbewuste beslissingen neemt.Hierna maakt de linkerhersenhelft er achteraf een verhaaltje bij dat logisch lijkt maar niet noodzakelijkerwijze hoeft te kloppen. Dick Swaab legt de consequenties uit van de hersenprocessen die een rol spelen bij beslissingen, intuïtie, diversiteit en creativiteit, sollicitatiegesprekken en partnerkeuze. En laat daarbij zien wat deze kennis kan betekenen in de omgang en het contact met medewerkers.
10:30 – 10:45 uur

Pauze

10:45 - 11:30 uur

Samenkomen in de metaverse?

Anne Doeser | HR Innovator; bij Rabobank
Zaal: Main stage - Rotterdam Hall
Tijd: 11:00 – 11:30 uur

Tijdens Corona zijn we met zijn allen digitaal gaan vergaderen. We hebben de voordelen én nadelen hiervan ervaren. Digitaal werken kan efficiënt en effectief zijn. Maar kan vermoeiend zijn, creativiteit uit doven en kan als onpersoonlijk ervaren worden. Kan de nieuwe technologie Metaverse daar iets in betekenen?

HR Rabobank heeft afgelopen jaar daarom deze technologie in de praktijk ervaren om dit te onderzoeken. Hierin stonden de volgende vragen centraal:

• Kan samenkomen in de metaverse het einde van uitputtende online vergaderingen betekenen?
• Kan het de creativiteit aanwakkeren (ipv doven)?
• Kunnen we door de geavanceerde technologie de gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal goed observeren?
• Kan iedereen ‘fysiek’ aanwezig zijn bij de vergadering (in plaats van de een thuis en de ander op kantoor)?
• Is het schaalbaar?
• Kan het voor andere doeleinden gebruikt worden zoals learning en onboarding?
• Wanneer is het echt toegevoegde waarde? Wanneer te veel gedoe?

Anne Doeser – Lead Innovation hub HR- zal in deze workshop haar ervaringen delen.

Waarde creëren door de belofte aan medewerkers waar te maken: HR als waardecreator

Bea Aarnoutse | Partner Strategy Director; PROOF
Zaal: Mees Room I
Tijd: 10:45 – 11:30 uur

De organisaties van de toekomst zijn die organisaties die niet alleen een duidelijke belofte hebben maar deze ook waarmaken naar medewerkers. Op elk moment in hun employee experience. Wat vraagt dit van HR, wat vraagt het van de employee journey van de toekomst en hoe kan HR werken aan een journey die toekomst-proof is. Want alleen dan wordt HR niet gezien als kostenpost maar waardecreator. Bea Aarnoutse geeft een vooruitblik en schets hoe HR kan werken aan een toekomstgerichte employee journey. 

 

Hoe maak je toekomstbestendig werken met Purpose concreet?

Tim Horsten | Impact Ingenieur en Systeemdenker; The Purpose Company
Zaal: Mees Room II
Tijd: 11:00 – 11:30 uur

Sta jij wel eens stil bij jouw ‘bedoeling’ en hoe die past binnen de organisatie waar je voor werkt? Of bij de vraag; wat gaat de wereld missen als mijn organisatie er niet meer is?
Best ‘grote’ vragen die steeds vaker gesteld worden door de medewerker van vandaag en zeker die van morgen. Vragen waar je als organisatie beter een antwoord op hebt. Bovendien een antwoord dat niet alleen verteld wordt maar vooral ook merkbaar en voelbaar is, zowel binnen als buiten de organisatie. Tijdens deze sessie gaan we samen op zoek naar antwoorden en naar het ‘hoe dan’.

Klaar voor de toekomst met Cornerstone, een leerstrategie gericht op vaardigheden

Jeroen Vinke | Senior Solution Consultant; Cornerstone
Zaal: Penn Room II
Tijd: 10:45 – 11:15 uur

Geen idee waar je moet beginnen met Skills? Content versnipperd? Ben je op zoek naar een nieuwe manier van leren?
Tijdens deze sessie vertelt Jeroen Vinke van Cornerstone graag hoe hij dit voor je kan oplossen.
Bezoek onze demo sessie op HR day.

11:30 – 11:45 uur

Pauze

11:45 - 12:30 uur

Bouwen aan de beste plek om te werken

Patricia Gielis | HR Directeur; Radboud Universiteit
Zaal: Main stage - Rotterdam Hall
Tijd: 12:00 – 12:30 uur

Iedereen heeft talent. En de wens om het verschil te maken en ergens aan bij te dragen. Hoe doe je dit in een wereld die snel verandert? In een wereld waar grote maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en gelijke kansen alleen opgelost kunnen worden als iedereen zijn steentje bijdraagt? De Radboud Universiteit bouwt aan de hand van een HR-ambitieuze agenda aan de beste plek om te werken. Een plek waar medewerkers zich thuis voelen en waar zij het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. HR-directeur, Patricia Gielis, vertelt over belangrijke pijlers die bijdragen aan het realiseren van de missie. Het bieden van een sociaal veilige omgeving, duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling en het erkennen en waarderen van talent spelen hierin een cruciale rol.  

Zelfregie: de sleutel naar empowerment en goed werkgeverschap

Jan Tjerk Boonstra | Principal Consultant; Human Capital Group
Zaal: Mees Room I
Tijd: 11:45 – 12:30 uur

De dynamiek in organisaties vraagt om een steeds grotere mate van aanpassings- en lerend vermogen van medewerkers. En daar hoort eigen regie bij. Want snel inspelen op innovaties en blijvend leren en ontwikkelen kan alleen als mensen zelf het heft in handen nemen over hun werk, ontwikkeling en employability. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is empowerment als dé strategie waarmee goede werkgevers zich kunnen onderscheiden. Empowerment door mensen ruimte voor en steun bij ontwikkeling te geven en de regie over hun eigen werk. Jan Tjerk Boonstra laat zien hoe je daaraan invulling kunt geven. 

Stilstaan & zingeving: maar hoe dan?

Renate O’Prinsen | Veranderexpert, Teamcoach en Auteur; ONTLAAT
Ankie van Steen | Stilstaan expert en Podcastmaker; ONTLAAT
Zaal: Penn Room I
Tijd: 11:45 – 12:30 uur

In de toekomst mag er meer ruimte komen voor stilstaan en zingeving. Organisaties die hierop inzetten, hier tijd voor vrijmaken, uit de ratrace durven te stappen, verhogen hun menselijk kapitaal en worden de meest slagvaardige, betekenisvolle, fitte en florerende organisatie. De toekomst vraagt om een andere focus en nieuwe vaardigheden. Hebben we het wel te druk of laden we te weinig op? En hoe laden we eigenlijk op? Wat geeft ons energie? En wat is positieve impact van stilstaan en zingeving op ons het welzijn en de vitaliteit van mensen. Ankie en Renate laten zien hoe je medewerkers kunt helpen met “ontlaten”, hoe deze manier van werken en leven focus op stilstaan en zingeving ondersteunt en hoe je daarmee het menselijk en sociaal kapitaal van de organisatie verhoogt.

English Session: Driving HR excellence through People Analytics

Toby Hough | Europese Directeur van People; HiBob
Zaal: Penn Room II
Tijd: 11:30 – 12:00 uur

In today’s world of work, HR professionals are involved in strategic decisions about their company’s growth and success—what is working, what isn’t working, and where to invest future efforts. It is employee data that provides the facts and figures to support these conversations, helping HR to have a deep understanding of their companies and locate any problem areas before they cost the company money or talent. 

How can you drive business outcomes, keep your best employees, hire better talent faster, and create a culture of fairness? In this round table session with HiBob you will learn about: 

  • Key metrics to drive retention and how to measure them 
  • What data you should be looking at in order to hire talent faster 
  • How to measure DE&I and create a culture of equity and fairness 

Skillzilla verbetert jouw personeelsbeleid door te werken met skills

Benjamin Ruisch | SkillZilla
Zaal: Penn Room II
Tijd: 12:15 – 12:30 uur

De juiste mensen vinden wordt steeds moeilijker. Door de arbeidsmarktkrapte, baanveranderingen en de wervingsdruk, wordt de potentie en ambities binnen de organisatie vaak niet optimaal benut. Dit zorgt voor minder werkplezier, hoger verloop en enorme werkdruk onder het personeel met als resultaat kwaliteitsverlies.

Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden door anders te kijken naar dit multidisciplinaire probleem d.m.v. een personeelsbeleid op basis van skills. Reeds bestaande organisaties bieden een deeloplossing voor dit complexe vraagstuk, maar zijn daarom niet effectief genoeg. Skillzilla heeft een holistische benadering en verbindt alle onderdelen met elkaar, waardoor het volledige personeelsbeleid wordt verbeterd. Skillzilla is de oplossing voor de inzet van skills als basis voor het personeelsbeleid, helpt organisaties om talenten en skill gaps te achterhalen. Ook stelt het organisaties in staat te handelen op deze inzichten d.m.v. vlootschouw-analyses, W&S en outplacement modules. Het doel: mensen werk laten doen dat past bij hun talent.

13:00 - 13:45 uur

Verschillende generatie, verschillende drijfveren: wat vraagt dit van HR? 

Ester Koot | Senior Strategy Consultant HRM; Sparkey (Motivaction)
Zaal: Mees Room I
Tijd: 13:00 – 13:45 uur

Hoe langer we doorwerken, hoe meer generaties met elkaar samenwerken binnen organisaties. Dat gaat vaak goed, maar soms wringt het ook hier en daar. Is het gewoon een kwestie van verschil in leeftijd en/of levensfase? Of zijn de drijfveren van babyboomers anders dan die van generatie X, Y en Z? Ester gaat in haar presentatie in op verschillen en overeenkomsten tussen generaties en wat dat betekent voor jou als werkgever bij het binnenhalen van personeel en het vasthouden van talentvolle medewerkers. Welke skills vraag je bij binnenkomst en welke future skills moeten er ontwikkeld worden?  

English Session: How to orchestrate a learning ecosystem for self-directed learning

Nidhi Singh | Global Learning Lead; Royal HaskoningDHV
Zaal: Mees Room II
Tijd: 13:00 – 13:30 uur

One of the principles of adult learning is intrinsic motivation to learn. Adult learners want their learning experiences to meet their needs, be relevant and help them achieve their goals. A motivated learner will not only find time and avenues to learn but also explore means to apply and strengthen their newly acquired skills. L&D professionals should harness this motivation to enable learners to take the reins of learning in their own hands. Nidhi Singh will share some best practices and success stories on how to orchestrate a learning ecosystem to foster a self-directed learning culture where learner is in the driving seat.

Team Rockstar IT en de ‘war’ on talent

Raymond de Looze | Auteur DIY Goeroe en Hoe je de beste versie van jezelf wordt; mede-oprichter van Double-OO
Bart Nijskens | Oprichter en CEO; Team Rockstars IT
Zaal: Penn Room I
Tijd: 13:00 – 13:45 uur

Mensen op #1, altijd, in alles. Bij Team Rockstars IT staat het geluk van de medewerkers voorop. Ze geloven dat tevreden medewerkers niet alleen langer bij je blijven werken, maar ook dat hun prestaties en impact fors toenemen. Dat lijkt een ‘no-brainer’. De praktijk wijst echter uit dat het een grote uitdaging is om dit te bewerkstelligen. Bij Team Rockstars IT lukt het keer op keer. Hoe doen ze dat? Bart Nijskens, (oprichter Team Rockstars IT) en Raymond de Looze (oprichter Double-OO en auteur) sloegen de handen ineen om de geheimen van de Rockstars-methode te ontrafelen, en zo ook voor andere organisaties toegankelijk te maken. Zij delen wat ze leerden, van binnenuit en van buitenaf.

Rise Up: Learning In The Flow Of Work: Trainingen in de werkdag integreren in een boeiende en tijdsefficiënte vorm

Timo Ket | Territory Manager; Rise Up
Zaal: Penn Room II
Tijd: 13:00 – 13:30 uur

Wist u dat de gemiddelde medewerker slechts 24 minuten per week over heeft voor leren en ontwikkeling? Door de steeds hectischere werkschema’s hebben medewerkers behoefte aan on-demand, gepersonaliseerde en boeiende training – en Learning In The Flow of Work zou wel eens het antwoord kunnen zijn. Door de integratie met Microsoft Teams biedt ons trainingsplatform Rise Up de oplossing om medewerkers meer te betrekken, zodat ze leren niet als een onderbreking zien, en om hen te motiveren om regelmatig leren in hun werkroutine op te nemen. Bezoek onze demo sessie op HR DAY om te zien hoe Rise Up jou organisatie kan helpen!

14:00 - 14:45

Waarom mislukken de meeste programma’s voor bedrijfswelzijn?

Ron de la Fuente Saez | Managing Director; HABTIC
Yoeri Schuwer | Sales Director; HABTIC
Zaal: Main stage - Rotterdam Hall
Tijd: 14:00 – 14:30 uur

Organisaties staan in deze onzekere tijden onder grote druk om efficienter, effectiever en innovatiever te opereren. Van medewerkers wordt verwacht dat zij capabel, betrokken (engaged) en ‘fit for purpose’ zijn. Tegelijkertijd zien we meer en meer gezondheidsrisico’s op de werkvloer, inclusief toenemend langdurig uitval.
Dit vraagt om meer aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. Daarnaast vraagt ook de toenemende war for talent en de noodzaak voor employer branding om een breder employee benefits pakket, buiten het salaris om.
HABTIC inspireert werknemers tot een gezonde leefstijl. Hiervoor hebben ze een corporate wellbeing programma ontwikkeld wat voor iedereen toegankelijk is en voor iedereen 100% persoonlijk. Het werkt op mobiel of tablet, dus is altijd en overal beschikbaar.
Daarnaast biedt HABTIC de volgende stap in het HR-dashboard; naast organisatie capaciteit (kwaliteiten en kwantiteit) en employee engagement geeft HABTIC inzicht in hoverre medewerkers ‘fit for purpose’ zijn.

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, het is tijd voor actie!

Vivian Acquah | Inclusive Workplace Wellness Advocate
Anita Abaisa | Directeur en Oprichter; IBias VR
Zaal: Mees Room I
Tijd: 14:00 – 14:45 uur

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt en elkaar snel opvolgende veranderingen binnen organisaties is het zaak om een goede, aantrekkelijke, inclusieve werkgever te zijn. Empathie is een essentieel ingrediënt om te komen tot een effectieve aanpak voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer. Tijdens deze sessie gaan Anita en Vivian in op het ontgrendelen van empathie met behulp van virtual reality en hoe organisaties deze tool kunnen gebruiken inclusie te versterken.
Daarbij gaan zij in op vragen als:
• Wat doet jouw organisatie op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie?
• Hoe zorg je voor een brede activering inzake diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie?
• Begrijpen de mensen binnen jouw organisatie de “onzichtbare hindernissen binnen de organisatie?

 

Werken kan overal, maar waarom juist bij jouw organisatie? 

Greetje de Haan | Head of People; Pieter Pot
Zaal: Penn Room I
Tijd: 14:00 – 14:45 uur

Als bedrijf moet je elke dag mensen een reden geven om met een glimlach naar huis te gaan. En hopen dat ze de volgende dag terug komen. Werken kan overal, dus dien je ervoor te zorgen dat ze voor jouw organisatie blijven kiezen. Mensen worden het meest gedreven op hun intrinsieke motivatie. Past hun baan bij hun kernwaarden? Hoe willen zij zich ontwikkelen en kun jij dat aanbieden? Waarom willen ze blijven of juist weg gaan? Greetje de Haan legt uit hoe Pieter Pot kritisch kijkt naar de employee experience en hier een People Strategie voor maakt. Een strategie gebaseerd op constante data, die de business daadwerkelijk verder helpt. Een strategie gericht op het sluiten van een echte alliantie voor de werknemer en werkgever, die leidt tot langer behoud van mensen. 

English session: More Time for What Matters: Why HR Needs To Rethink Their Concept of Time

Koen Stam | Head of Benelux; Personio
Zaal: Penn Room II
Tijd: 13:45 – 14:15 uur

How do you make time for what matters? Time has become an increasingly precious commodity, and that extends to every element of an organisation.

In this keynote, we detail how moments of missed productivity can result in broken-down processes, a disengaged workforce or an overall lack of innovation. Then, we introduce ways to gain time back, and how HR’s role as a business partner can truly help strengthen your workforce.

By making the most out of each moment you will be able to spend less time on processes and more time on people.

English Session: Moving beyond diversity to cultures of inclusivity and belonging

Toby Hough | Europese Directeur van People; HiBob
Zaal: Mees Room II
Tijd: 14:00 – 14:30 uur

Today, most companies understand the benefits of diversity. However, many still struggle with their DEI&B efforts. While hiring a more diverse talent pool is critical, it’s only one side of the equation.

To truly reap the benefits of diversity, companies must create inclusive organisational cultures where everyone feels they belong. So, how can HR make sure they’re looking beyond diversity, especially in remote and hybrid work?

In this session, Toby combines his own LGBTQ+ experiences and learnings to bring to you 6 ways to integrate inclusive practices into your day-to-day. Let’s make inclusion an experience for each employee!

Hoe maak je echt werk van verzuimreductie?

Erwin Wamelink | Health Consultant; WTW
Zaal: Penn Room II
Tijd: 14:30 – 15:00 uur

Veel organisaties hebben weinig grip op langdurig en complex verzuim. Werkgevers zijn vaak niet tevreden over de dienstverlening van hun huidige arbodienst. Ook worstelen zij met de verplichtingen die zij hebben om werknemers te re-integreren en te voldoen aan de privacyregels (AVG). Veel werkgevers zoeken naar een manier om hier effectiever mee om te gaan binnen de organisatie. Dit begint met het kiezen van dienstverlening die aansluit bij de grootte van de organisatie en hun specifieke problematiek. 

Tijdens deze sessie creëert Erwin bewustwording en reikt hij handvatten aan waar je in de praktijk mee aan de slag kan

Het nieuwe leren

Kees van Meeuwen | Oprichter; OWNIT
Zaal: Main stage - Rotterdam Hall
Tijd: 15:00 – 15:30 uur

Het is een bekende paradox: het is een uitdaging om medewerkers tijd te laten maken om te leren. En tegelijkertijd blijven werknemers langer bij bedrijven die investeren in hun carrière.

Hoe mooi zou het zijn als we de manier van leren in organisaties zodanig zouden kunnen inrichten dat medewerkers volledige regie hebben op hun eigen leerproces. Zodat zij kunnen kiezen wat, wanneer en waar zij willen leren.

OWNIT maakt dit mogelijk door het gebruik van Virtual Reality (VR) voor de ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden. In deze presentatie delen we graag onze visie op het nieuwe leren en onze ervaringen daarmee.

De andere kant van performance: zoeken naar de beste versie VOOR jezelf 

Rico Briedjal | Human Performance Expert; Highperteam B.V.
Zaal: Mees Room I
Tijd: 15:00 – 15:45 uur

Om binnen organisaties tot betere prestaties te komen spelen factoren als purpose, bionic employment, motivatie, vitaliteit en innovatie door falen een belangrijke rol. Werkgevers kunnen het verschil maken door performance in te zetten als middel voor menselijke groei. Zodat mensen meer ontvangen voor hun inzet dan alleen een salaris. Performance wordt daarbij niet primair gekoppeld aan harde KPI’S. Maar vooral ook aan het verbeteren van de kwaliteit van leven door te streven naar meer tijd voor jezelf, minder stress en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Rico gaat in op de actuele revolutie rondom performance. Een revolutie die er voor zorgt dat medewerkers goed in hun vel zitten en waarmee burn-outs worden voorkomen. Dat is de andere kant van performance! 

Strategische workforce planning; Droomvlucht of Impact?

Thomas Mulder | Executive Director HR; VodafoneZiggo
Zaal: Penn Room I
Tijd: 15:00 – 15:45 uur

Strategie zonder executie is als een roller-coaster ride. Je komt op grote hoogte met mooie vergezichten. De adrenaline komt uit snelle en intense discussies met de directie over visie en strategie. En aan het einde van de ride, sta je exact weer waar je was ingestapt. De waarde van strategie zit in de executie. Hoe helpt een strategie om uiteindelijk elke dag betere en andere beslissingen te nemen? Hoe kan het helpen om meer lef te tonen? In deze drie kwartier verkennen we hoe je een strategisch perspectief of work, workforce en workplace vertaalt in onze dagelijkse manier van werken als people of HR-professionals.

Dagelijks werken aan een inclusieve werkvloer met NewBees INC. Zonder grote tijdsinvestering en mét resultaat

Valerie Lanschot | General Manager; NewBees INC.
Zaal: Penn Room II
Tijd: 15:15 – 15:45 uur

Op HR DAY krijgen bezoekers een inkijkje in hoe NewBees INC. mensen dagelijks motiveert en stimuleert om stappen te zetten op het gebied van DEI en een gedragsverandering creëert binnen de bedrijfscultuur. Bezoekers worden in real life‘genudged’, en krijgen voorbeelden te zien van de korte contactmomenten in het innovatieve trainingsprogramma. Daarnaast kunnen bezoekers de NewBees INC. Diversity & Inclusion scan doen om inzicht te krijgen in hoe hun eigen organisatie er voor staat.

16:00 – 16:30 uur

Plenaire afsluiting | Leiderschap en oog houden voor de menselijke maat

Marcel Levi | Internist en Hoogleraar Geneeskunde; Universiteit van Amsterdam

De corona pandemie werkte voor veel zaken als een vergrootglas: dingen die we allemaal allang een beetje aanvoelden, werden opeens heel erg duidelijk. Marcel Levi legt uit welke lessen de gezondheidszorg in de afgelopen maanden heeft geleerd. En laat zien of dat ook van toepassing is op andere sectoren? Plotseling waren we in staat razendsnel enorme veranderingen door te voeren: is dat geen mooi recept voor de toekomst? Ook werd opeens een stuk duidelijker wat effectief leiderschap betekent. En hoe de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. Welke lessen kunnen we trekken na 2,5 jaar corona pandemie: Van de kracht van ‘professionals in the lead’  tot de noodzaak in ons werk meer totaalvoetbal te spelen in plaats van het gebruikelijke cattenaccio.

16:30 – 17:15 uur

Borrel