NewBees INC.

NewBees INC. adviseert en helpt werkgevers om Diversiteit, Equity & Inclusie te integreren in hun organisaties. Wij bieden interactieve programma’s waarbij mensen dagelijks gemotiveerd en gestimuleerd worden om stappen te zetten op het gebied van DE&I, een gedragsverandering creëert binnen de bedrijfscultuur. Onze praktische tools komen voort uit onze eigen ervaring als inclusieve organisatie.

SkillZilla

De juiste mensen vinden wordt steeds moeilijker. Door de arbeidsmarktkrapte, baanveranderingen en de wervingsdruk, wordt de potentie en ambities binnen de organisatie vaak niet optimaal benut. Dit zorgt voor minder werkplezier, hoger verloop en enorme werkdruk onder het personeel met als resultaat kwaliteitsverlies. Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden door anders te kijken naar dit multidisciplinaire probleem d.m.v. een personeelsbeleid op basis van skills. Reeds bestaande organisaties bieden een deeloplossing voor dit complexe vraagstuk, maar zijn daarom niet effectief genoeg. Skillzilla heeft een holistische benadering en verbindt alle onderdelen met elkaar, waardoor het volledige personeelsbeleid wordt verbeterd. 

Skillzilla is de oplossing voor de inzet van skills als basis voor het personeelsbeleid, helpt organisaties om talenten en skill gaps te achterhalen. Ook stelt het organisaties in staat te handelen op deze inzichten d.m.v. vlootschouw-analyses, W&S en outplacement modules. Het doel: mensen werk laten doen dat past bij hun talent.