Ontvangst en registratie

Plenaire opening

Pauze

Parallel sessies – eerste ronde

Pauze

Parallel sessies – tweede ronde

parallel sessies – derde ronde

parallel sessie – vierde ronde

Parallel sessie – vijfde ronde

Plenaire afsluiting