Samenkomen in de metaverse?

Tijdens Corona zijn we met zijn allen digitaal gaan vergaderen. We hebben de voordelen én nadelen hiervan ervaren. Digitaal werken kan efficiënt en effectief zijn. Maar kan vermoeiend zijn, creativiteit uit doven en kan als onpersoonlijk ervaren worden. Kan de nieuwe technologie Metaverse daar iets in betekenen?

HR Rabobank heeft afgelopen jaar daarom deze technologie in de praktijk ervaren om dit te onderzoeken. Hierin stonden de volgende vragen centraal:

• Kan samenkomen in de metaverse het einde van uitputtende online vergaderingen betekenen?
• Kan het de creativiteit aanwakkeren (ipv doven)?
• Kunnen we door de geavanceerde technologie de gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal goed observeren?
• Kan iedereen ‘fysiek’ aanwezig zijn bij de vergadering (in plaats van de een thuis en de ander op kantoor)?
• Is het schaalbaar?
• Kan het voor andere doeleinden gebruikt worden zoals learning en onboarding?
• Wanneer is het echt toegevoegde waarde? Wanneer te veel gedoe?

Anne Doeser – Lead Innovation hub HR- zal in deze workshop haar ervaringen delen.

Het nieuwe leren

Het is een bekende paradox: het is een uitdaging om medewerkers tijd te laten maken om te leren. En tegelijkertijd blijven werknemers langer bij bedrijven die investeren in hun carrière.

Hoe mooi zou het zijn als we de manier van leren in organisaties zodanig zouden kunnen inrichten dat medewerkers volledige regie hebben op hun eigen leerproces. Zodat zij kunnen kiezen wat, wanneer en waar zij willen leren.

OWNIT maakt dit mogelijk door het gebruik van Virtual Reality (VR) voor de ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden. In deze presentatie delen we graag onze visie op het nieuwe leren en onze ervaringen daarmee.

Onze onbewuste beslissingen

Het is een plezierige illusie dat we denken rationele wezens te zijn, die hun beslissingen weloverwogen en uit vrije wil nemen. Onze genetische achtergrond en vroege hersenontwikkeling bepalen ons karakter, IQ,  seksuele oriëntatie en genderidentiteit, taken waar we goed in zijn en onze beperkingen. We moeten een baan zoeken die past bij de wijze waarop ons brein zich heeft ontwikkeld en ons bewust zijn van de wijze waarop ons brein voortdurend in een split second onbewuste beslissingen neemt.Hierna maakt de linkerhersenhelft er achteraf een verhaaltje bij dat logisch lijkt maar niet noodzakelijkerwijze hoeft te kloppen. Dick Swaab legt de consequenties uit van de hersenprocessen die een rol spelen bij beslissingen, intuïtie, diversiteit en creativiteit, sollicitatiegesprekken en partnerkeuze. En laat daarbij zien wat deze kennis kan betekenen in de omgang en het contact met medewerkers.

Bouwen aan de beste plek om te werken

Iedereen heeft talent. En de wens om het verschil te maken en ergens aan bij te dragen. Hoe doe je dit in een wereld die snel verandert? In een wereld waar grote maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en gelijke kansen alleen opgelost kunnen worden als iedereen zijn steentje bijdraagt? De Radboud Universiteit bouwt aan de hand van een HR-ambitieuze agenda aan de beste plek om te werken. Een plek waar medewerkers zich thuis voelen en waar zij het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. HR-directeur, Patricia Gielis, vertelt over belangrijke pijlers die bijdragen aan het realiseren van de missie. Het bieden van een sociaal veilige omgeving, duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling en het erkennen en waarderen van talent spelen hierin een cruciale rol.  

Waarom mislukken de meeste programma’s voor bedrijfswelzijn?

Organisaties staan in deze onzekere tijden onder grote druk om efficienter, effectiever en innovatiever te opereren. Van medewerkers wordt verwacht dat zij capabel, betrokken (engaged) en ‘fit for purpose’ zijn. Tegelijkertijd zien we meer en meer gezondheidsrisico’s op de werkvloer, inclusief toenemend langdurig uitval.
Dit vraagt om meer aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. Daarnaast vraagt ook de toenemende war for talent en de noodzaak voor employer branding om een breder employee benefits pakket, buiten het salaris om.
HABTIC inspireert werknemers tot een gezonde leefstijl. Hiervoor hebben ze een corporate wellbeing programma ontwikkeld wat voor iedereen toegankelijk is en voor iedereen 100% persoonlijk. Het werkt op mobiel of tablet, dus is altijd en overal beschikbaar.
Daarnaast biedt HABTIC de volgende stap in het HR-dashboard; naast organisatie capaciteit (kwaliteiten en kwantiteit) en employee engagement geeft HABTIC inzicht in hoverre medewerkers ‘fit for purpose’ zijn.

Waarde creëren door de belofte aan medewerkers waar te maken: HR als waardecreator

De organisaties van de toekomst zijn die organisaties die niet alleen een duidelijke belofte hebben maar deze ook waarmaken naar medewerkers. Op elk moment in hun employee experience. Wat vraagt dit van HR, wat vraagt het van de employee journey van de toekomst en hoe kan HR werken aan een journey die toekomst-proof is. Want alleen dan wordt HR niet gezien als kostenpost maar waardecreator. Bea Aarnoutse geeft een vooruitblik en schets hoe HR kan werken aan een toekomstgerichte employee journey. 

 

Zelfregie: de sleutel naar empowerment en goed werkgeverschap

De dynamiek in organisaties vraagt om een steeds grotere mate van aanpassings- en lerend vermogen van medewerkers. En daar hoort eigen regie bij. Want snel inspelen op innovaties en blijvend leren en ontwikkelen kan alleen als mensen zelf het heft in handen nemen over hun werk, ontwikkeling en employability. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is empowerment als dé strategie waarmee goede werkgevers zich kunnen onderscheiden. Empowerment door mensen ruimte voor en steun bij ontwikkeling te geven en de regie over hun eigen werk. Jan Tjerk Boonstra laat zien hoe je daaraan invulling kunt geven. 

Verschillende generatie, verschillende drijfveren: wat vraagt dit van HR? 

Hoe langer we doorwerken, hoe meer generaties met elkaar samenwerken binnen organisaties. Dat gaat vaak goed, maar soms wringt het ook hier en daar. Is het gewoon een kwestie van verschil in leeftijd en/of levensfase? Of zijn de drijfveren van babyboomers anders dan die van generatie X, Y en Z? Ester gaat in haar presentatie in op verschillen en overeenkomsten tussen generaties en wat dat betekent voor jou als werkgever bij het binnenhalen van personeel en het vasthouden van talentvolle medewerkers. Welke skills vraag je bij binnenkomst en welke future skills moeten er ontwikkeld worden?  

Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, het is tijd voor actie!

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt en elkaar snel opvolgende veranderingen binnen organisaties is het zaak om een goede, aantrekkelijke, inclusieve werkgever te zijn. Empathie is een essentieel ingrediënt om te komen tot een effectieve aanpak voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkvloer. Tijdens deze sessie gaan Anita en Vivian in op het ontgrendelen van empathie met behulp van virtual reality en hoe organisaties deze tool kunnen gebruiken inclusie te versterken.
Daarbij gaan zij in op vragen als:
• Wat doet jouw organisatie op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie?
• Hoe zorg je voor een brede activering inzake diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie?
• Begrijpen de mensen binnen jouw organisatie de “onzichtbare hindernissen binnen de organisatie?

 

De andere kant van performance: zoeken naar de beste versie VOOR jezelf 

Om binnen organisaties tot betere prestaties te komen spelen factoren als purpose, bionic employment, motivatie, vitaliteit en innovatie door falen een belangrijke rol. Werkgevers kunnen het verschil maken door performance in te zetten als middel voor menselijke groei. Zodat mensen meer ontvangen voor hun inzet dan alleen een salaris. Performance wordt daarbij niet primair gekoppeld aan harde KPI’S. Maar vooral ook aan het verbeteren van de kwaliteit van leven door te streven naar meer tijd voor jezelf, minder stress en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Rico gaat in op de actuele revolutie rondom performance. Een revolutie die er voor zorgt dat medewerkers goed in hun vel zitten en waarmee burn-outs worden voorkomen. Dat is de andere kant van performance!