Samenkomen in de metaverse?

Sinds de pandemie heeft metaverse meer vorm gekregen: we willen met z’n allen naar een toekomst van hybride werken, maar komen onderweg allerlei obstakels tegen. Biedt metaverse een oplossing voor sommige obstakels? Kan samenkomen in de metaverse het einde van uitputtende online vergaderingen betekenen en het de creativiteit aanwakkeren?

Het nieuwe leren

In de afgelopen 3 jaar hebben we een verandering ervaren van de wijze waarop we met elkaar samenwerken. Zonder technologie was dit nooit mogelijk geweest. Wat zou technologie kunnen toevoegen bij het leren van interpersoonlijke vaardigheden? Geeft de ervaring van de laatste 3 jaar ons nieuwe inzichten op het trainen van professionals? We nemen jullie graag mee in onze visie op het nieuwe leren. Welke rol kan Virtual Reality spelen in het innoveren van leren van interpersoonlijke vaardigheden? In hoeverre sluit dit aan bij de behoeften van generatie Y en Z? En wat zijn de randvoorwaarden? Kees van Meeuwen deelt graag zijn ervaringen op het gebied van Virtual Reality als “blended learning channel” en zijn visie op het nieuwe leren.

Onze onbewuste beslissingen

Het is een plezierige illusie dat we denken rationele wezens te zijn, die hun beslissingen weloverwogen en uit vrije wil nemen. Onze genetische achtergrond en vroege hersenontwikkeling bepalen ons karakter, IQ,  seksuele oriëntatie en genderidentiteit, taken waar we goed in zijn en onze beperkingen. We moeten een baan zoeken die past bij de wijze waarop ons brein zich heeft ontwikkeld en ons bewust zijn van de wijze waarop ons brein voortdurend in een split second onbewuste beslissingen neemt.Hierna maakt de linkerhersenhelft er achteraf een verhaaltje bij dat logisch lijkt maar niet noodzakelijkerwijze hoeft te kloppen. Dick Swaab legt de consequenties uit van de hersenprocessen die een rol spelen bij beslissingen, intuïtie, diversiteit en creativiteit, sollicitatiegesprekken en partnerkeuze. En laat daarbij zien wat deze kennis kan betekenen in de omgang en het contact met medewerkers.

Bouwen aan de beste plek om te werken

Iedereen heeft talent. En de wens om het verschil te maken en ergens aan bij te dragen. Hoe doe je dit in een wereld die snel verandert? In een wereld waar grote maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid en gelijke kansen alleen opgelost kunnen worden als iedereen zijn steentje bijdraagt? De Radboud Universiteit bouwt aan de hand van een HR-ambitieuze agenda aan de beste plek om te werken. Een plek waar medewerkers zich thuis voelen en waar zij het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. HR-directeur, Patricia Gielis, vertelt over belangrijke pijlers die bijdragen aan het realiseren van de missie. Het bieden van een sociaal veilige omgeving, duurzame inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling en het erkennen en waarderen van talent spelen hierin een cruciale rol.  

De andere kant van performance: zoeken naar de beste versie VOOR jezelf 

Om binnen organisaties tot betere prestaties te komen spelen factoren als purpose, bionic employment, motivatie, vitaliteit en innovatie door falen een belangrijke rol. Werkgevers kunnen het verschil maken door performance in te zetten als middel voor menselijke groei. Zodat mensen meer ontvangen voor hun inzet dan alleen een salaris. Performance wordt daarbij niet primair gekoppeld aan harde KPI’S. Maar vooral ook aan het verbeteren van de kwaliteit van leven door te streven naar meer tijd voor jezelf, minder stress en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Rico gaat in op de actuele revolutie rondom performance. Een revolutie die er voor zorgt dat medewerkers goed in hun vel zitten en waarmee burn-outs worden voorkomen. Dat is de andere kant van performance! 

Verschillende generatie, verschillende drijfveren: wat vraagt dit van HR? 

Hoe langer we doorwerken, hoe meer generaties met elkaar samenwerken binnen organisaties. Dat gaat vaak goed, maar soms wringt het ook hier en daar. Is het gewoon een kwestie van verschil in leeftijd en/of levensfase? Of zijn de drijfveren van babyboomers anders dan die van generatie X, Y en Z? Ester gaat in haar presentatie in op verschillen en overeenkomsten tussen generaties en wat dat betekent voor jou als werkgever bij het binnenhalen van personeel en het vasthouden van talentvolle medewerkers. Welke skills vraag je bij binnenkomst en welke future skills moeten er ontwikkeld worden?  

English Session: How to orchestrate a learning ecosystem for self-directed learning

One of the principles of adult learning is intrinsic motivation to learn. Adult learners want their learning experiences to meet their needs, be relevant and help them achieve their goals. A motivated learner will not only find time and avenues to learn but also explore means to apply and strengthen their newly acquired skills. L&D professionals should harness this motivation to enable learners to take the reins of learning in their own hands. Nidhi Singh will share some best practices and success stories on how to orchestrate a learning ecosystem to foster a self-directed learning culture where learner is in the driving seat.

Klaar voor de toekomst met Cornerstone, bouw aan een werkplek die voor iedereen werkt.

Jeroen zal een korte inspiratiedemo van Cornerstone geven om te laten zien hoe vooruitstrevende bedrijven de “zachte kant van HR” ondersteunen met state-of-the art technologie.

Team Rockstar IT en de ‘war’ on talent

Mensen op #1, altijd, in alles. Bij Team Rockstars IT staat het geluk van de medewerkers voorop. Ze geloven dat tevreden medewerkers niet alleen langer bij je blijven werken, maar ook dat hun prestaties en impact fors toenemen. Dat lijkt een ‘no-brainer’. De praktijk wijst echter uit dat het een grote uitdaging is om dit te bewerkstelligen. Bij Team Rockstars IT lukt het keer op keer. Hoe doen ze dat? Bart Nijskens, (oprichter Team Rockstars IT) en Raymond de Looze (oprichter Double-OO en auteur) sloegen de handen ineen om de geheimen van de Rockstars-methode te ontrafelen, en zo ook voor andere organisaties toegankelijk te maken. Zij delen wat ze leerden, van binnenuit en van buitenaf.

Stilstaan & zingeving: maar hoe dan?

In de toekomst mag er meer ruimte komen voor stilstaan en zingeving. Organisaties die hierop inzetten, hier tijd voor vrijmaken, uit de ratrace durven te stappen, verhogen hun menselijk kapitaal en worden de meest slagvaardige, betekenisvolle, fitte en florerende organisatie. De toekomst vraagt om een andere focus en nieuwe vaardigheden. Hebben we het wel te druk of laden we te weinig op? En hoe laden we eigenlijk op? Wat geeft ons energie? En wat is positieve impact van stilstaan en zingeving op ons het welzijn en de vitaliteit van mensen. Ankie en Renate laten zien hoe je medewerkers kunt helpen met “ontlaten”, hoe deze manier van werken en leven focus op stilstaan en zingeving ondersteunt en hoe je daarmee het menselijk en sociaal kapitaal van de organisatie verhoogt.