Waarom mislukken de meeste programma’s voor bedrijfswelzijn?

Ron de la Fuente Saez | Managing Director; HABTIC
Yoeri Schuwer | Sales Director; HABTIC

Organisaties staan in deze onzekere tijden onder grote druk om efficienter, effectiever en innovatiever te opereren. Van medewerkers wordt verwacht dat zij capabel, betrokken (engaged) en ‘fit for purpose’ zijn. Tegelijkertijd zien we meer en meer gezondheidsrisico’s op de werkvloer, inclusief toenemend langdurig uitval.
Dit vraagt om meer aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. Daarnaast vraagt ook de toenemende war for talent en de noodzaak voor employer branding om een breder employee benefits pakket, buiten het salaris om.
HABTIC inspireert werknemers tot een gezonde leefstijl. Hiervoor hebben ze een corporate wellbeing programma ontwikkeld wat voor iedereen toegankelijk is en voor iedereen 100% persoonlijk. Het werkt op mobiel of tablet, dus is altijd en overal beschikbaar.
Daarnaast biedt HABTIC de volgende stap in het HR-dashboard; naast organisatie capaciteit (kwaliteiten en kwantiteit) en employee engagement geeft HABTIC inzicht in hoverre medewerkers ‘fit for purpose’ zijn.