Inclusive leadership: best practice for a fair future of work

This talk will circle in on diversity, equity and inclusion and highlight best organisational and individual practice to achieve a fair and inclusive future of work. For the past few years, DEI has been on the agenda of every HR-professional.  But which practices and actions have been most impactful and influential? Are they about individual, collective or organisational action? And how can we replicate some of this best practice to achieve true inclusion.

In other words, I will use the talk to discuss the current landscape of addressing DEI issues and creating inclusivity in a company – be it a “lean in” approach which puts the onus on employees to make their own inclusion and progression, or the “structural inequalities” approach which requires organisations to review their practices and policies so that they can create more opportunities for inclusion. I will bring some practical examples, and end by putting the spotlight on data and tech and how these are moving in at speed and they can help us accelerate progress if we use them correctly. Will also reference Generative AI.

NL:

Inclusief leiderschap:  De beste manier voor een eerlijke toekomst van werk

Deze presentatie zal zich richten op diversiteit, gelijkheid en inclusie en de beste praktijken voor zowel organisaties als individuen benadrukken om een eerlijke en inclusieve toekomst van werk te bereiken. De afgelopen jaren staat DEI hoog op de agenda van elke HR-professional. Maar welke praktijken en acties hebben de meeste impact gehad? Gaat het om individuele, collectieve of organisatorische acties? En hoe kunnen we enkele van deze beste praktijken repliceren om ware inclusie te bereiken?

Met andere woorden, ik zal de presentatie gebruiken om het huidige landschap te bespreken met betrekking tot het aanpakken van DEI-kwesties en het creëren van inclusiviteit in een bedrijf. Dit kan gaan om een "lean in"-benadering waarbij de nadruk ligt op werknemers om hun eigen inclusie en vooruitgang te bevorderen, of de "structurele ongelijkheden"-benadering waarbij organisaties hun praktijken en beleid moeten herzien om meer mogelijkheden voor inclusie te creëren. Ik zal enkele praktische voorbeelden geven en eindigen door de schijnwerpers te richten op gegevens en technologie en hoe deze snel vooruitgaan en ons kunnen helpen de voortgang te versnellen als we ze op de juiste manier gebruiken. Ik zal ook verwijzen naar Generative AI.