Onze onbewuste beslissingen

Dick Swaab | Arts en Hoogleraar Neurobiologie; Nederlands Herseninstituut
Het is een plezierige illusie dat we denken rationele wezens te zijn, die hun beslissingen weloverwogen en uit vrije wil nemen. Onze genetische achtergrond en vroege hersenontwikkeling bepalen ons karakter, IQ,  seksuele oriëntatie en genderidentiteit, taken waar we goed in zijn en onze beperkingen. We moeten een baan zoeken die past bij de wijze waarop ons brein zich heeft ontwikkeld en ons bewust zijn van de wijze waarop ons brein voortdurend in een split second onbewuste beslissingen neemt.Hierna maakt de linkerhersenhelft er achteraf een verhaaltje bij dat logisch lijkt maar niet noodzakelijkerwijze hoeft te kloppen. Dick Swaab legt de consequenties uit van de hersenprocessen die een rol spelen bij beslissingen, intuïtie, diversiteit en creativiteit, sollicitatiegesprekken en partnerkeuze. En laat daarbij zien wat deze kennis kan betekenen in de omgang en het contact met medewerkers.