Versterk je strategisch leiderschap

Organisatie en inhoud van het werk staat voor vergaande veranderingen. Artificial Intelligence krijgt meer impact en dus verandert veel werk, de arbeidsmarkt is krap en in beweging en organisaties moeten steeds wendbaarder en lerend worden. Dat valt samen met een stagnerende arbeidsproductiviteit en dat betekent dat er maar een oplossing is waar HR een belangrijke bijdrage aan moet leveren. We moeten het werk weer aan mensen ‘teruggeven’. Dat betekent, zelf beslissen over de organisatie ervan en eigen kwaliteiten (kunnen en mogen) benutten. HR moet dus leren en ontwikkelen mogelijk maken en alles inzetten op talentontwikkeling en flexibele organisaties met minder structuur en regels en meer mogelijkheden voor inzetbaarheid van mensen. Sleutelwoorden hierin zijn functieverrijking, job crafting, empowerment en gedeeld- en zelfleiderschap. Jan Tjerk vertelt over een basisscenario waar iedere HR-afdeling mee uit de voeten kan.