Waarde creëren door de belofte aan medewerkers waar te maken: HR als waardecreator

Bea Aarnoutse | Partner Strategy Director; PROOF

De organisaties van de toekomst zijn die organisaties die niet alleen een duidelijke belofte hebben maar deze ook waarmaken naar medewerkers. Op elk moment in hun employee experience. Wat vraagt dit van HR, wat vraagt het van de employee journey van de toekomst en hoe kan HR werken aan een journey die toekomst-proof is. Want alleen dan wordt HR niet gezien als kostenpost maar waardecreator. Bea Aarnoutse geeft een vooruitblik en schets hoe HR kan werken aan een toekomstgerichte employee journey.