Zelfregie: de sleutel naar empowerment en goed werkgeverschap

Jan Tjerk Boonstra | Principal Consultant; Human Capital Group

De dynamiek in organisaties vraagt om een steeds grotere mate van aanpassings- en lerend vermogen van medewerkers. En daar hoort eigen regie bij. Want snel inspelen op innovaties en blijvend leren en ontwikkelen kan alleen als mensen zelf het heft in handen nemen over hun werk, ontwikkeling en employability. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is empowerment als dé strategie waarmee goede werkgevers zich kunnen onderscheiden. Empowerment door mensen ruimte voor en steun bij ontwikkeling te geven en de regie over hun eigen werk. Jan Tjerk Boonstra laat zien hoe je daaraan invulling kunt geven.