Alies ten Have

Alies ten Have is een ervaren HR-professional met een achtergrond in leidinggevende functies bij diverse organisaties, waaronder de Rabobank, de Rechtbank en de Belastingdienst. Ze heeft een sterke visie op leiderschap en cultuur in organisaties en gelooft in de impact ervan op klanten en cliënten. Als voormalig HR-directeur Nederland voor Rabobank heeft ze ervaring opgedaan in een periode van verandering en onzekerheid. Alies is enthousiast over haar rol als HR-directeur bij Total Care, vanwege de focus op mensen en de ambitie om te groeien als mens en organisatie.

Lindi Boeije

Lindi Boeije kan geen genoeg krijgen van taal en de manier waarop ons menselijk brein daarmee omgaat. Met een master Taalkunde (Universiteit Utrecht) en een master Retorica en Argumentatie (Universiteit Leiden) op zak, weet ze als geen ander hoe je taal voor je kunt laten werken en daarmee anderen kunt overtuigen van jouw idee of visie. Lindi is werkzaam bij Taalstrategie en maakt anderen graag bewust van de sturende kracht van taal. Daarnaast adviseert ze bedrijven, maatschappelijke organisaties en politieke partijen hoe zij een boodschap zo helder, aansprekend en overtuigend mogelijk over kunnen brengen.

Jan Tjerk Boonstra

Jan Tjerk is een ervaren HR-adviseur op diverse thema’s zoals strategisch HRM, strategisch beloningsbeleid (bijvoorbeeld voor bestuurders), performance management, strategische personeelsplanning en organisatie-inrichting en -ontwikkeling. Jan Tjerk doceert masterclasses m.b.t. HR-ontwikkeling (en specifiek HR-business partner), empowerment en eigen regie, talentontwikkeling, performance en belonen, organisatie- en teamontwikkeling en job crafting. Jan Tjerk is naast zijn werk voor Human Capital Group en HR Academy tevens verbonden aan Inholland Academy (als docent SHRM), aan business school TIAS (als Advisory Board member) en het magazine CHRO als redacteur.

Dr. Killian Wawoe

Dr.  Kilian Wawoe was als personeelsmanager werkzaam bij de ABN-AMRO in verschillende landen in Nederland, Belgie, India en Monaco. In 2010 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam binnen organisdatie-psychologie. Hij is docent/onderzoeker aan de vrije Universiteit en werkt daarnaast als consultant en public speaker.

Hij schreef de boeken Bonus (2010), Het Nieuwe Belonen (2017), Performance Management in een Agile Werkomgeving (2019) en tijdens de lockdown schreef hij het boek ‘Het Corporate Brein’ over de lessen uit de pandemie over thuiswerken

Vivian Acquah

Vivian Acquah, de Inclusive Workplace Wellness Advocate, adviseert managers hoe ze hun teamleden op een duurzame manier betrokken, energiek en veilig kunnen houden. Vivian maakt Workplace Wellness i.c.m. D&I toegankelijk voor iedereen. Zij geeft mensen de juiste tools om inclusieve veranderingen op het juiste moment te omarmen. Vivian moedigt mensen aan om bewust te denken en inspireert hen om in beweging te komen.

Masterclass: Activeren van Moedige Gesprekken

Tijdens het HR-day evenement zal Vivian Acquah CDE® DEI-consultant een interactieve workshop faciliteren over het Activeren van Moedige Gesprekken op het werk. Tijdens deze workshop zal Vivian gebruikmaken van de Amplify DEI Cards, een set dialoogstarters om waardevolle gesprekken over diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie mogelijk te maken. Tijdens deze sessie zullen de deelnemers inzicht krijgen in de verschillende benaderingen van moeilijke gesprekken over DEI en hoe je een sfeer kunt scheppen die een eerlijke dialoog bevordert. Vivian zal de deelnemers tips geven om de delicate DEI-gespreksonderwerpen met succes te kunnen behandelen.

De Amplify DEI Cards zullen worden gebruikt als hulpmiddel om dieper in te gaan op de uitdagingen die organisaties zien bij het bevorderen van een omgeving van inclusiviteit en echte samenwerking.

Pieter Versteeg

Pieter Versteeg is sinds medio 2020 CHRO voor Sodexo Nederland. Voor zijn start bij Sodexo in januari 2017 werkte hij bij de Politie Rotterdam, WTS advocaten, Eneco en PostNL. Bij Sodexo is Pieter intern doorgegroeid vanuit zijn rol als leidinggevende voor het team C&B, Employment Law, HR M&A en Recruitment. Binnen Sodexo heeft hij met het HR team een ontwikkelprogramma voor de high potentials neergezet, de interne doorgroei verhoogd, diverse M&A-trajecten en reorganisaties afgerond, 6 HR IT-systemen vervangen door 1 systeem, het aantal OR’en teruggebracht van 3 naar 1, meerdere arbeidsvoorwaardenboeken en harmonisatieprotocollen vervangen door 1 cao en gezorgd voor 24 uur per dag voor iedere collega beschikbare:

  • opleidingen,
  • ondersteuning bij een veilige werkomgeving, en
  • HR informatie.

Pieter is buiten Sodexo onder meer actief voor de Erasmus Universiteit Rotterdam in de Beroepenveldcommissie en door te doceren aan studenten, de AWVN in onder meer de Inspiratie- en de Beleidscommissie en de Vereniging Nederlandse Cateraars (Veneca).

Masterclass: Leiderschap binnen de cirkel van invloed

Tijdens deze interactieve masterclass deelt Pieter Versteeg, CHRO van Sodexo Nederland, hoe hij als leider bij (organisatie)veranderingen met het team gefocust is gebleven op proactiviteit en resultaten. Uitgangspunt hierbij is geweest om alle omstandigheden in de cirkel van invloed te brengen dan wel te accepteren en eromheen te organiseren. Dit om weg te blijven uit de cirkel van betrokkenheid waar alle bestede tijd nu eenmaal verloren tijd is. Bij tegenslag gaat een pessimist klagen, een optimist beterschap verwachten/voorspellen en een efficiënt manager harder werken. Meest wenselijk is een effectief leider die erop heeft geanticipeerd. Via voorbeelden, inzichten en praktische tips komt aan de orde hoe hiermee is omgegaan.